ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Αγίας Τριάδας
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Πλατεία Αγίας Τριάδας / Γενική Παρουσίαση

Πλατεία Αγίας ΤριάδαςΗ πλατεία Αγίας Τριάδας είναι η κεντρική πλατεία του Δήμου Πεντέλης. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στο τέρμα της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκτείνεται σε 15 περίπου στρέμματα και οφείλει το όνομα της στον ομώνυμο ιερό ναό.