ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Δάσος ΠΙΚΠΑ
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Δάσος ΠΙΚΠΑ / Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Στο δάσος αυτό βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το Αναρρωτήριο Πεντέλης (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.). To Γενικό Νοσοκομείο Παίδων είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα στο πευκόφυτο δάσος της Παλαιάς Πεντέλης. Αποτελεί σήμερα το 3ο Νοσοκομείο Παίδων στην Αττική και μια σύγχρονη πρόταση στην αντιμετώπιση των αναγκών του παιδικού πληθυσμού. Διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων γιατρών όλων των ειδικοτήτων, ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210- 8030402) .

Στο δάσος υπάρχουν και παιδικές κατασκηνώσεις.