ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Δάσος ΠΙΚΠΑ
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Δάσος ΠΙΚΠΑ / Προσβάσεις

Υπάρχουν δύο σημεία πρόσβασης στο χώρο. Το πρώτο είναι από την πλατεία Χαραυγής μέσω της οδού Ιπποκράτους και το δεύτερο από την πλατεία Αγ. Τριάδος μέσω της οδού 28ης Οκτωβρίου.