ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Δάσος ΠΙΚΠΑ
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Δάσος ΠΙΚΠΑ / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Στο συγκεκριμένο χώρο πρασίνου υπάρχει φυσική βλάστηση παλαιού και νέου μεσογειακού κωνοφόρου δάσους. Ο επισκέπτης συναντά χαλέπιο πεύκη, σχοίνα και πικροδάφνες.